အမှားပြင်ဆင်ချက်

အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အချက်အလက်တစ်ခု မှားယွင်းပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး မူလရေးသားသည့် သတင်းတွင် မှတ်ချက်တစ်ခု ထည့်သွင်းသွားပါမည်။ သတင်း၏ အောက်ခြေတွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်နေ့စွဲ၊ ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုနှင့်အတူ “အမှားပြင်ဆင်ခြင်း” ဟု ရှင်းလင်းပီသစွာ ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။  

ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်မွမ်းမံခြင်းများအတွက် သတင်း၏အောက်ခြေတွင် “တည်းဖြတ်ခြင်း (edit)” ဟူ၍ အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။  

ဒီနေရာမှာလုပ်ပြင်ဆင်ချက်များစာရင်းကို: