အမှားပြင်ဆင်ချက်များ

အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အချက်အလက်တစ်ခု မှားယွင်းပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး မူလရေးသားသည့် သတင်းတွင် မှတ်ချက်တစ်ခု ထည့်သွင်းသွားပါမည်။ သတင်း၏ အောက်ခြေတွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်နေ့စွဲ၊ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသော စိစစ်ချက်ဆောင်းပါးများတွင် အချက်အလက်အမှားတစုံတရာရှိပါက ထိုအမှားကို ပြင်ဆင်ပြီး ရှင်းလင်းချက်မှတ်စုတစ်ခုကို ထိုဆောင်းပါး၏အောက်တွင် ရေးသားဖော်ပြပါသည်။ ထိုမှတ်စုတွင် ပြောင်းလဲလိုက်သည့်အချက်များနှင့် ပြုပြင်ထားသည့်ရက်စွဲကိုပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြပါသည်။ ယခုနှစ်များအတွင်း ဖော်ပြခဲ့သည့်အမှားပြင်ဆင်ချက်မှတ်တမ်းများကိုလည်း အောက်တွင် ဖော်ပြပါသည်။ 

အကယ်၍ ကြီးမားသောအမှားအယွင်း ဖြစ်ပါက အဆိုပါဆောင်းပါးကို ဖြုတ်ချပြီး အမှားနှင့်ပတ်သက်သော ရှင်းလင်းချက်နှင့် ထိုအခြေအနေများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သောအကြောင်းတရားများကိုလည်း ရှင်းလင်းဖော်ပြမည် ဖြစ်သည်။ ယင်းအမှားပြင်ဆင်ချက်အား ဖတ်ရှုသူများ ကျယ်ပြန့်စွာ မြင်တွေ့နိုင်ရန် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင်လည်း အကျယ်တဝင့်ဖော်ပြပါမည်။

လူမှုကွန်ရက်ပို့စ်များကဲ့သို့သော တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်ရန်ခက်ခဲသောပုံစံဖြစ်ပါက ထိုမှားယွင်းနေသောပို့စ်ကို ဖြုတ်ချ၍ အမှားပြင်ဆင်ချက်အသစ်တစ်ခုကို ယင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင်ပင် ဖော်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပုံနှိပ်ဖော်ပြပြီးသောကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများ၌ အသစ်ထပ်ဖြည့်ထားသောအချက်အလက်များ၊ ရှင်းလင်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ထိုဆောင်းပါး၏အောက်ခြေတွင် မှတ်စုရေးသားဖော်ပြပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများတွင် အမှားတစုံတရာရှိသည်ဟု ယုံကြည်ပါက မှားနေသည့်အချက်နှင့် အထောက်အထားများကို ဆက်သွယ်ရန် စာမျက်နှာမှတဆင့် ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

အချက်အလက်စစ်ဆေးခြင်းစံနှုန်းများဆိုင်ရာ ဥရောပကွန်ရက် (EFCSN) နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအချက်အလက်စိစစ်ရေးကွန်ရက်(IFCN)၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့က လိုက်နာမှုမရှိကြောင်း ယုံကြည်ပါက ဤလင့်ခ်ရှိ လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း တိုင်ကြားစာ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

အမှားပြင်ဆင်ချက်များကို အောက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

25 March 2022 WARNING - ဆောင်းပါးဖတ်ရှုရန်
22 March 2022 This article was amended to change the date of the Soyuz rocket launch to October 11, 2018. A previous version of this story said it was launched on March 11, 2018. - ဆောင်းပါးဖတ်ရှုရန်